קטגוריות
דיונים

פרסום חולשות לציבור – אתי או לא?

סיפורו של חוקר שמצא חולשה ועל הוויכוח בקהילת אבטחת המידע.